herbeBOI - Gmina Stepnica

Opłata od posiadania psów

Podatki i opłaty lokalne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Zgłoszenie nabycia – zbycia lub utraty psa
 Oświadczenie

Lista posiadaczy psów przekazywana przez sołtysa - wprowadzenie do ewidencji podatników.

Komórka organizacyjna

Dział podatków i opłat lokalnych, pok. Nr 8 , Tel. 91 418-85-21 wew. 29.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

30 dni od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

Uchwała Rady Miejskiej i Burmistrza Nr XVIII/167/12 z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od
posiadania psów oraz art.18a ust.2 pkt 2, 2a, 3, 4 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 Nr 9 poz. 31 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek składa się w terminach 30 dni od dnia nabycia lub zbycia psa.