herbeBOI - Gmina Stepnica

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńkie (50-cio lecie)

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńkie (50-cio lecie)
"Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)".
Do wglądu:
aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa,
dowody osobiste małżonków.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 180 dni.

Podstawa prawna

Art. 19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16. 10. 1992 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z 1992 r. z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10. 11. 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 1992 r., Nr 90, poz. 453 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Sprawę załatwia się w pokoju 19, tel. (91) 4188 521 wew. 19.