herbeBOI - Gmina Stepnica

Dopisanie do spisu wyborców

Ewidencja ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Wniosek o dopisanie do rejestru wyborców

Komórka organizacyjna

Wniosek należy złożyć w Ewidencji Ludności w pokoju nr. 19

Opłaty

 

Usługa nie wymaga opłat

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2011r. Nr 158 poz. 942 ze zm.)