herbeBOI - Gmina Stepnica

Wniosek o sprzedaż bez przetargu

Gospodarka nieruchomościami

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy – stanowisko d/s Gospodarki nieruchomościami – pokój nr 13,tel. 91 418 85 21 wew. 16

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

- do 30 dni
- w przypadku akceptacji 90 dni

Podstawa prawna

art. 28, art. 37, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

Przy sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 37 ust. 2 w/w ustawy niezbędne jest sporządzenie operatu szacunkowego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego określającego wartość nieruchomości, podjęcie zarządzenia o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , którego okres podania do publicznej wiadomości minimum 42 dni. W przypadku konieczności dokonania podziału geodezyjnego w celu wydzielenia działki przeznaczonej do sprzedaży okres załatwienia sprawy przedłuży się o minimum 90 dni