herbeBOI - Gmina Stepnica

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

1. "Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego".
2. Załączniki:

  • dokument stanowiący podstawę:
  • w przypadku aktu urodzenia – odpis zupełny aktu małżeństwa* rodziców lub odpis zupełny aktu urodzenia* tego z rodziców, którego dotyczy błąd,
  • w przypadku aktu małżeństwa - odpis zupełny aktu urodzenia* tego z małżonków, którego dotyczy błąd,
  • w przypadku aktu zgonu – odpis zupełny aktu małżeństwa* lub urodzenia* osoby zmarłej. Jeżeli ma być sprostowany stan cywilny osoby zmarłej wyłącznie odpis zupełny aktu małżeństwa*.

3. Do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość.

 * W przypadku, gdy akt stanu cywilnego jest sporządzony w USC w Stepnicy nie jest wymagane okazanie odpisu.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

Opłaty

Za wydaną decyzję - 39 zł.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

Podstawa prawna

Art. 28 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Sprawy załatwia się w:

  • USC Stepnica w pokoju 19, tel. (91) 4188 521 wew. 19,