herbeBOI - Gmina Stepnica

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

Ewidencja ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Komórka organizacyjna

Urząd  Miasta i Gminy w Stepnicy, ul. T. Kościuszki 4, pokój nr 19

Opłaty

Usługa nie wymaga opłat

Dodatkowe informacje, uwagi

W związku z wyborami posłów do  Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica,  informuje  że od dnia  05.05.2014 r. w Urzędzie  Miasta i Gminy w Stepnicy, ul. T. Kościuszki 4, pokój nr 19,   w godz. od 7.30 do 15.30 zostanie udostępniony spis wyborców.

Udostępnienie spisu wyborców na podstawie  § 16 ust. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 27 lipca 2011 r.  w sprawie spisu wyborców (Dz. U. Nr 158, poz. 942 ), następuje na pisemny wniosek zainteresowanej osoby. Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.